Woutertje Pieterse Prijs

  

 

 

>

Woutertje Pieterse Prijs dreigt te blijven

>

Jury Woutertje Pieterse Prijs 2015

>

Alle prijswinnaars (plus juryrapporten)

>

Lessuggesties bij de winnende boeken; voor leerkrachten en ouders

>

Speciale jubileumuitgave: Voort weer gespoord naar een nieuw avontuur!
 
 
De Woutertje Pieterse Prijs op Facebook

De Woutertje Pieterse Prijs wordt, al sinds 1988, jaarlijks uitgereikt voor het beste Nederlandstalige jeugd- of kinderboek. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van  15000,-.