Amsterdam, 4 maart 2010

Woutertje Pieterse Prijs 2010 voor Carli Biessels

Carli Biessels heeft de Woutertje Pieterse Prijs 2010 gekregen voor Juwelen van stras. Aan de Woutertje Pieterse Prijs is een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro verbonden. Deze prijs voor kinder- en jeugdboeken werd daarmee voor de drieŽntwintigste keer uitgereikt. Juwelen van stras is uitgegeven door Uitgeverij Lannoo.

De winnaar

Carli Biessels werd geboren in 1936 te Nijmegen. Ze groeide op in een zakengezin waarin veel aandacht werd besteed aan kunst en cultuur. Er werd ook veel voorgelezen. Al van jongs af ontwikkelde Carli een rijke fantasie. Ze studeerde pedagogiek in Nijmegen en ging voor haar studie een jaar naar Fribourg in Zwitserland. Tijdens haar studietijd spendeerde ze veel tijd aan toneel en cabaret en begon ze te schilderen. Later werkte ze in de kinderpsychiatrie en in een orthopedagogische instelling.

Ze stelde vier boeken samen op kunsthistorisch gebied en schreef in totaal twaalf kinderboeken. Daarvan kwam Twee druppels water op de Longlist van de Gouden Uil 1999. Voor De feestrede en Irah en de dieren kreeg Carli respectievelijk in 2001 en in 2007 een Vlag en Wimpel toegekend van de Griffeljury. Voor ze kinderboeken begon te schrijven schreef Carli enkele korte verhalen voor BRT-radio, VARA en KRO en voor de jeugdtijdschriften Okki en Taptoe. Haar verhalen hebben iets geheimzinnigs en laten veel aan de verbeelding over.

De jury over het winnende boek

Er is al ontzaglijk veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog, ook in de jeugdliteratuur. Met Juwelen van stras laat Carli Biessels zien dat het mogelijk is om ook over dit thema een volkomen origineel verhaal te schrijven. De geschiedenis van een joods meisje dat onderduikt in het ‘grote huis’ maakt een ongelooflijk authentieke indruk. De wereld van Elske is teruggebracht tot wat een klein onwetend kind hoort en ziet. Ze dwaalt in de tuinen van de Perzische miniaturen in het enige boek dat er is. Ze luistert naar de roep van de klaagvogel en vraagt zich af of de vogel ooit antwoord verwacht – een zeldzaam ontroerende scŤne.

Biessels laat de lezer kijken met de blik van een argeloos kind en legt daarbij niets uit. Oom Jo-tje neemt haar met enkele anderen mee uit eten en geeft haar een vogel van stras met een ‘oogje van blauw’. Maar wie is hij eigenlijk? De sluimerende angst bezweert ze door het verhaal, dat een mede-onderduiker voor haar verzon, na diens ‘vertrek’ af te maken. Maar komt dit verhaal ooit af? Ook de stijl is sober en uitgepuurd, en juist daardoor poŽtisch en trefzeker.

Biessels schreef een delicaat oorlogsverhaal over ‘dingen die je niet moet willen weten of denken’. Tegelijkertijd vertelt haar boek een universeel verhaal over een kind dat de wereld om zich heen niet begrijpt.

Juwelen van stras is echt – vergeef ons de woordspeling – een juweel van een boek. Om niet te zeggen: een fijn geslepen diamant. Dit is een literair meesterwerkje dat een groot publiek verdient.

Jury Woutertje Pieterse Prijs 2010

De jury beoordeelde de jeugdboeken die tussen 1 janua≠ri en 31 december 2009 werden uitgegeven. De uitgevers stuurden hiertoe in totaal 140 titels in. Voorzitter van de jury is Frank Groothof, theatermaker en artiest; de leden zijn Gerbrand Bakker, schrijver, vertaler en hovenier, Karel Berkhout, redacteur jeugdliteratuur NRC Handelsblad, Suzanne Hertogs (Ontwerphaven), grafisch ontwerper en uitgever DUF en Annemie Leysen, recensent jeugdliteratuur De Morgen en voormalig docent Nederlands aan de lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool Leuven.

Lestips dankzij Leesgoed

Om het onderwijs aan te moedigen om Juwelen van stras op school te bespreken worden er dankzij het tijdschrift Leesgoed ook dit jaar lestips gemaakt bij het winnende boek. Ze worden geschreven door Lieke van Duin (publicist, redacteur en auteur) en Jos van Hest (publicist, poŽziedocent en dichter), die ook de lestips bij alle overige bekroonde boeken maakten, grotendeels dankzij financiŽle steun van Stichting Lezen (zie www.woutertjepieterseprijs.nl). Het lesmateriaal bij Juwelen van stras zal op 5 maart verschijnen op de website www.leesgoedplus.eu en zal daar voor iedereen gratis toegankelijk zijn. (Op deze pagina vindt u een link.) In juni zullen de lestips bovendien in het tijdschrift Leesgoed verschijnen.

Kwaliteit

De Woutertje Pieterse Prijs wordt jaarlijks uitgereikt. De jury heeft echter de vrijheid de prijs niet toe te kennen indien er geen boek van voldoende kwaliteit is. De prijs is vernoemd naar het boek Woutertje Pieterse van Multatuli, omdat het, wat betreft taal en inhoud, de kwaliteit representeert waarnaar de Stichting Woutertje Pieterse Prijs streeft. De in aanmerking komende werken worden beoordeeld op zowel taal en inhoud als op illustraties en vormgeving.

Sponsor

De auteursrechtorganisatie Stichting LIRA (Literaire Rechten Auteurs) –  die ervoor zorgt dat schrijvers en vertalers auteursrechtelijke vergoedingen ontvangen voor het uitlenen van hun boeken en een klein percentage van haar inkomsten besteedt aan sociale en culturele doelen – financiert sinds 1998 als enige de Woutertje Pieterse Prijs.

Stichting

Het doel van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalige kinder- en jeugdboek. Het bestuur van de Stichting is met ingang van maart 2009 als volgt samengesteld: voorzitter, Marja Kšss (programmamaker/adviseur literatuur en theater voor diverse media); penningmeester, John Schrijnemakers (Kinderboekwinkel SpeelBoek in Amersfoort); secretaris, Marjolein van Putten; leden: Helma van Lierop-Debrauwer (hoogleraar kinder- en jeugdliteratuur); Agnes Vogt (beleidsmedewerker kinder- en jeugdliteratuur Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds); Margot de Waal (bibliothecaris, publicist).

Prijswinnaars vorige jaren

1988     Imme Dros voor Annetje Lie in het holst van de nacht
1989     Margriet Heymans voor Lieveling, Boterbloem
1990     Anne Vegter en Geerten Ten Bosch voor De dame en de neushoorn
1991     Paul Biegel voor Anderland
1992     Toon Tellegen voor Juffrouw Kachel
1993     Jaap Lamberton (postuum) voor Een heel lief konijn, geschreven door Imme Dros
1994     Toon Tellegen voor Bijna iedereen kon omvallen
1995     Anne Provoost voor Vallen
1996     Anton Quintana voor Het boek van Bod Pa
1997     Joke van Leeuwen voor Iep!
1998     Wim Hofman voor Zwart als inkt
1999     Joke van Leeuwen, tezamen met Malika Blain, voor Bezoekjaren
2000     Paul Biegel voor Laatste verhalen van de eeuw
2001     Bart Moeyaert voor Broere
2002     Peter van Gestel voor Winterijs
2003     Guus Kuijer voor Ik ben Polleke hoor!
2004     Edward van de Vendel en Fleur van der Weel voor Superguppie
2005     Thť Tjong-Khing voor Waar is de taart
2006     Harrie Geelen en Imme Dros voor Bijna jarig
2007     Harm de Jonge voor Josja Pruis
2008     Hans Hagen voor Verkocht
2009     Peter Verhelst en Carll Cneut voor Het geheim van de keel van de nachtegaal


 Noot voor de redactie:

Voor informatie over de Woutertje Pieterse Prijs: Marjolein van Putten, +31 (0)20 427 2713, wpp@woutertjepieterseprijs.nl

www.woutertjepieterseprijs.nl Hier kunt u vanaf vandaag met ingang van ca. 16:30 uur rechtenvrije foto’s van de auteurs (naamsvermelding fotograaf verplicht!) en deze persinformatie downloaden.

Voor informatie over en/of interviews met Carli Biessels en alle vragen over foto's, digitale covers, etc.: Uitgeverij Lannoo